چشم¬انداز، ویژگی¬ها و بک¬لاگ برنامه

در سازمان، مدیر محصول وظیفه نگهداری چشم انداز محصولات، سیستم ها یا برنامه کاربردی را بر عهده دارد. چشم انداز به سوالات کلان ذیل در رابطه با سیستم، برنامه کاربردی یا محصول پاسخ می دهد:

  • چه مساله ای را این راه حل خاص حل می کند؟
  • چه ویژگی ها و مزایایی را فراهم می کند؟ 
  • برای چه افرادی این ویژگی ها و مزایا فراهم می شوند؟
  • کدام یک از نیازمندی های غیرکارکردی همانند کارایی، قابلیت اطمینان و ... را تحویل می دهد؟ 
  • کدام یک از پلتفرم ها، استانداردها، کاربردها و ... را پشتیبانی خواهد نمود؟