اصول و تجربه هایی که بر تولید ناب، توسعه محصول ناب، خدمات ناب و تفکر ناب اعمال می شوند معمولا عمیق و گسترده هستند. اگرچه بدنه عمومی کار بزرگ است، اما لارمن و وود چارچوبی را برای تفکر نرم افزار ناب توصیف کرده اند که به موجب آن بسیاری از اصول و تجربه های اصلی را به متن نرم افزار قابل مدیریت ترجمه می کند. آن ها برای انجام این کار، تصویر «خانه تفکر ناب» را مجددا ارائه می کنند، به طوری که از خانه های ناب قبلی همانند تویوتا و ... الهام گرفته شده است. خانه نرم افزار ناب در شکل ذیل قابل مشاهده است.

خانه نرم افزار ناب شامل پنج جزء ذیل است:

  • سقف، هدف: پایداری به تحویل ارزش سرعت می بخشد 
  • ستون اول: به افراد احترام بگذارید 
  • ستون دوم: بهبود مداوم 
  • شالوده: حمایتِ مدیریت 
  • محتویات: جریان توسعه محصول
خانه نرم افزار ناب
(خانه نرم افزار ناب)