نیازمندیهای چابک

شما در این سایت با مفاهیم نیازمندیهای نرم افزار چابک آشنا می شوید

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مالک محصول» ثبت شده است

سطح تیم: بک لاگ تیم

داستان های کاربر

بک لاگ تیم (معمولا بک لاگ محصول یا بک لاگ پروژه نامیده می شود) شامل تمام داستان های کاربری است که تیم برای پیاده سازی شناسایی کرده است. هر تیم برای خود، بک لاگ جداگانه ای دارد که توسط مالک محصول نگهداری و اولویت بندی می شود. اگرچه ممکن است چیزهای دیگری از قبیل نقص ها، بازآرایی ها و کارهای زیرساختی و ... نیز در بک لاگ محصول وجود داشته باشند، اما داستان های کاربر پیاده سازی نشده تمرکز اصلی تیم هستند.

شناسایی، نگهداری، اولویت بندی، زمانبندی، تشریح، پیاده سازی، آزمون و پذیرش داستان های کاربر فرایند اصلی مدیریت نیازمندی ها در سازمان چابک است.

۰ نظر
علیرضا قاقالو

اسکرام

اسکرام

اسکرام یک روش مدیریت پروژه چابک است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه های اصلی اسکرام شامل موارد ذیل هستند:

  • کار در اسپرینت هایی که تکرارهای زمان ثابت 30 روزه یا کمتر هستند انجام می گردد. 
  • کار در اسپرینت ثابت است. وقتی محدوده اسپرینت تثبیت شد، هیچ کارکرد دیگری نمی تواند اضافه شود. کارکرد جدید فقط توسط تیم توسعه می تواند اضافه گردد. 
  • کارها برای اینکه انجام شوند در بک لاگ محصول قرار می گیرند. بک اگ محصول شامل نیازمندی های جدید، نقص ها و فعالیت های زیرساختی و طراحی هستند. 
  • «استاد اسکرام» مربی توانمندسازی تیم های خودسازمانده و خودپاسخگو است. این تیم ها مسئولیت تحویل نتایج موفقیت آمیز در هر اسپرینت را بر عهده دارند. 
  • «مالک محصول» نقش وکیل مشتری را بازی می کند. 
  • جلسه اسکرام روزانه یک روش با اهمیت برای برقراری ارتباط است.  
  • اسپرینت ها باید زمان ثابت باشند. اسپرینت ها، جلسه های ایستاده و جلسه های بازنگری انتشار در زمان های تعیین شده کامل می شوند.

 سبک وزن بودن اسکرام باعث شده است که به طور گسترده توسط سازمان های توسعه نرم افزار مورد استفاده قرار بگیرد.


۰ نظر
علیرضا قاقالو