نیازمندیهای چابک

شما در این سایت با مفاهیم نیازمندیهای نرم افزار چابک آشنا می شوید

۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

سطح تیم: بک لاگ

اصطلاح «بک لاگ» در ابتدا توسط اسکرام معرفی و به عنوان «بک لاگ محصول» توصیف شد. چون در مدل نیازمندی ها بک لاگ های مختلفی وجود دارد، اصطلاح «بک لاگ» نسبت به اسکرام با کاربرد عام تری مورد استفاده قرار می گیرد. در تصویر کلان، نوع خاصی از بک لاگ در سطح تیم شناسایی شده است که تحت عنوان بک لاگ محلی تیم توصیف می شود. همان طوری که در شکل ذیل قابل مشاهده است.

بک لاگ محلی تیم، اولین و تنها محل تعریف کار برای تیم است. بک لاگ تیم محل نگهداری کارهایی است (اساساً داستان کاربر) که توسط تیم انجام می شوند و مدیریت آن نیز بر عهده خود تیم است. بک لاگ تیم، مخزن تمام اقلام کاری شناسایی شده است و معمولاً محتویات آن تا حد کمی به دیگران در داخل سازمان مربوط است. وظیفه نگهداری و اولویت بندی بک لاگ محلی تیم بر عهده مالک محصولی است که در تیم مقیم می باشد.

بک لاگ

(داستان ها و بک لاگ تیم)


بک لاگ تیم شامل تمام کارهایی است که تیم شناسایی کرده است. در مدل نیازمندی ها، این اقلام به طور کلی «داستان ها » (برخی آن ها را بک لاگ ها یا آیتم های بک لاگ می نامند) نامیده می شوند، چون بیشتر تیم های چابک و ابزارها از این اصطلاح استفاده می کنند. بنابراین، داستان را به صورت ذیل تعریف می کنیم:

داستان یک قلم کاری است که در بک لاگ تیم قرار می گیرد.

از دیدگاه مدل، «داستان یک نوع قلم بک لاگ» است.


۰ نظر
علیرضا قاقالو

سطح تیم: آزمون گران

آزمون گران، بخش اساسی هر تیم چابک هستند. آن ها به محض شروع کد نویسی توسط توسعه دهندگان به تیم می پیوندند و در طول فرایند انتشار همراه تیم هستند. مسئولیت های این نقش شامل موارد ذیل می باشد:

 • هنگامی که کد نوشته شد، برای آن مورد آزمون پذیرش می نویسد
 • برای درک درست داستان و حصول اطمینان از اینکه آیا آزمون های پذیرش، کارکرد مورد نظر داستان را برآورده می کنند با توسعه دهنده و مالک محصول ارتباط برقرار می کند
 • داستان کاربر را متناسب با آزمون پذیرش نوشته شده، آزمون می کند
 • موارد آزمون را در مخزن مشترک ثبت می کند
۰ نظر
علیرضا قاقالو

سطح تیم: توسعه دهندگان

توسعه دهندگان برای داستان کد نویسی می کنند. آن ها برای انجام این کار ممکن است با توسعه دهنده دیگر به صورت دو نفره کدنویسی کنند، همچنین ممکن است با یک آزمون گر به صورت دو نفره کار کنند و یا ممکن است به طور کاملا مستقل عمل کند و با چندین توسعه دهنده و آزمون گر ارتباط داشته باشد. در هر صورت مسئولیت های یکسانی دارد و شامل موارد ذیل می باشد:

 • با مالکان محصول و آزمونگران برای اطمینان از درستی کد نوشته شده  تعامل می کند
 • کدنویسی می کند
 • برای کد، آزمون واحد می نویسد و آن را اجرا می کند
 • در صورت نیاز متدهایی را برای پشتیبانی آزمون های پذیرش خودکار و سایر آزمون های خودکار می نویسد
 • هر روز کد جدید را در مخزن مشترک ثبت می کند

به علاوه، توسعه دهنده به طور فعال در بهبود محیط توسعه مشارکت می نماید.

۰ نظر
علیرضا قاقالو

سطح تیم: استاد اسکرام/ استاد چابک

اسکرام در مورد این نقش کاملا خاص است و برای افرادی که این نقش را برعهده می گیرند آموزش تخصصی و عنوان خاصی(استاد اسکرام) را

در نظر می گیرد. به طور خلاصه استاد اسکرام مسئول انجام کارهای ذیل می باشد:

 • پیشروی تیم به سوی هدف را تسهیل می کند
 • تیم را به سوی بهبود مداوم رهبری می کند
 • قواعد فرایند چابک را اجرایی می کند 
 • موانع را از بین می برد
۰ نظر
علیرضا قاقالو

سطح تیم: مالک محصول

مالک محصول در اسکرام مسئول تعریف و اولویت بندی نیازمندی ها است، به همین دلیل یک نقش حیاتی در تیم چابک به شمار می آید. به طور خلاصه مالک محصول مسئول انجام کارهای ذیل است: 

 • برای تعیین نیازمندی ها با مدیران محصول، تحلیلگران کسب و کار، مشتریان و دیگر ذینفعان همکاری می کند. 
 • بگ لاگ محصول را نگهداری و اولویت ها را براساس ارزش نسبی کاربر مشخص می کند. 
 • اهداف تکرار را مشخص می نماید. 
 • داستان ها را تشریح می کند، در بررسی های پیشرفت مشارکت می نماید و داستان های جدید را می پذیرد.
۰ نظر
علیرضا قاقالو