نیازمندیهای چابک

شما در این سایت با مفاهیم نیازمندیهای نرم افزار چابک آشنا می شوید

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

سطح سبد محصول: تم های سرمایه گذاری

تم های سرمایه گذاری

مجموعه ای از تم های سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری نسبی سازمان یا واحد کسب و کار را فراهم می کنند. این تم ها، چشم انداز همه برنامه ها را هدایت نموده و اپیک های جدیدی از آن ها مشتق می شوند. استنتاج این تصمیمات از مسئولیت های مدیران سبد محصول است.

نتیجه فرایند تصمیم گیری، مجموعه ای از تم ها است(تم ها پیشنهادات با ارزشی برای محصول اصلی هستند که باعث ایجاد «تمایز در بازار» و "مزیت رقابتی" برای سازمان می شوند). تم ها نسبت به اپیک ها طول عمر بیشتری دارند و ممکن است مجموعه ای از آن ها تا یک سال یا بیشتر بدون تغییر باقی بمانند.

۲ نظر
علیرضا قاقالو

سطح برنامه: مدیریت محصول

مدیریت محصول

مسئولیت های مدیر محصول چابک در سازمان های نرم افزاری شامل موارد ذیل هستند:

  • مالک چشم انداز و بک لاگ برنامه است
  • محتویات انتشار را مدیریت می کند
  • نقشه راه محصول را نگهداری می کند
  • تیمِ مدیر محصول/ مالک محصول موثری را ایجاد می کند
۰ نظر
علیرضا قاقالو